پرینت

  بانک اطلاعاتی گردشگری ایران

  • 1
  • 5
  • 6
  • 10
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 20
  • 22
  • 23
  • 24

  متقاضی محترم

  خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم زیر و ارسال به دبیرخانه اجرایی اقدام لازم را مبذول فرمائید . اطلاعات مندرج در این فرم در کتاب و سایت پس از انجام مراحل اداری درج خواهد شد.لذا مستدعی است نسبت به ارائه اطلاعات دقیق و خوانا اقدام لازم را مبذول فرمائید.  فرم ثبت نام در بانک اطلاعاتی گردشگری ایران

  نام مجموعه

  زمینه فعالیت

  نام مدیر

  تلفن

  فکس

  نام استان

  آدرس

  وب سایت

  پست الکترونیک

  جوایز و گواهینامه ها

  نام رابط

  موبایل رابط