• خانه
  • استخدام در شرکت-باشگاه
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  نام و نام خانوادگی :*

  نام پدر :

  تاریخ تولد : *

  محل تولد :

  شماره شناسنامه :

  کد ملی :

  جنسیت :

  وضعیت تاهل :

  وضعیت نظام وظیفه :
  شهر محل سکونت :

  کد شهر :*

  تلفن منزل/ تلفن ضروری :*

  تلفن موبایل :

  نشانی کامل :*

  پست الکترونیک :*

  تحصیلات :

  آپلود رزومه (سوابق تحصیلی، سوابق کاری، تجربه در زبانهای خارجی و دوره های آموزشی متفرقه):

  در چه زمینه هایی حاضر به همکاری هستید ؟

  آپلود عکس پرسنلی:

  حقوق مورد انتظار :
  سایر انتظارات :