• خانه
    • فرم ثبت گزارش کوتاه پروژه-باشگاه


    متقاضی محترم
    خواهشمند است فرم زیر تکمیل و به پست الکترونیکی register.satrap@yahoo.com ارسال فرمائید.

    موارد ثبت شده پس از بررسی و هماهنگی با آن مجموعه در سایت جامع سرمایه گذاری قرار خواهد گرفت . اطلاعات تماس شامل نام و نام خانوادگی مسئول، تلفن و پست الکترونیکی در ایمیل ارسال گنجانده شود تا کارشناسان ما در اسرع وقت نسبت به انجام هماهنگی های لازم اقدام نمایند.