• خانه
  • فرم مشخصات سرمایه گذار-باشگاه


  سرمایه گذار محترم

  باشگاه سرمایه گذاری اقدام به تهیه بانک اطلاعاتی جامع فرصت های سرمایه گذاری کشور (31 استان) نموده است. شما می توانید برای استفاده از پتانسیل های باشگاه فرم زیر را تکمیل و با ارسال آن زمینه را برای اقدامات بعدی کارشناسان فراهم سازید .
  مزید استحضار به آگاهی می رساند ارسال اطلاعات به صورت ثبت نام آنلاین و یا تکمیل فرم پیوست و ارسال به پست الکترونیکی Register.satrap@yahoo.com فراهم می باشد.
  نام نام خانوادگی:*

  مدیرعامل / نماینده شرکت/گروه:*

  نوع سرمایه گذار:

  زمینه فعالیت:*

  شماره ثبت در روزنامه رسمی:

  تلفن ثابت:*

  تلفن همراه:*

  آدرس:

  پست الکترونیک:

  سقف مبلغ مشارکت (ریال):*

  نام استان مورد نظر برای مشارکت سرمایه گذاری: *

  توضیحات: